Utbildning:
Skinnskattebergs Folkhögskola. Estetisk linje 2 år
Nyckelvikskolan Lidingö. Bildinformation 1 år
Privatelev hos konstnären Harvey Cropper 4 år
Livet 58 år
Lever efter principen "Vägen är målet". Delmålen har varit många och vägarna till uppnådda och ouppnådda mål innehållsrika. I mina bilder vill jag förmedla det jag tagit till mig av möten och erfarenheter, samt till viss del den metafysiska aspekten av människans tillvaro.
Liksom "The Fool" i Tarot symbolikens symbolvärld kastar sig in i livets karusell med barnets tilltro och hängivenhet har jag rest och träffat på många olika sorters människor och situationer. Min bildvärld har till största delen formats efter dessa resor och möten.

Efter några ensamliftningar i Sverige och Europa reste jag med en gycklarkaravan i Schweitz 1983. De trollkarlar, gatuteatrare och musikanter jag träffade på där finns återspeglade på en mängd bilder.
1984 träffade jag konstnären Harvey Cropper (1931-2012) och hade förmånen att under fyra härliga år vara elev hos honom. Vistades närapå dagligen i hans atelje och fick del av hans stora kunskap inom många områden utöver måleriet. Var även lyckligt lottad med en mecenat, Ulla Pehrson, en fantastisk människa och vän. Ulla och hennes man beställde och köpte upp målningar så att jag kunde ägna mig mer åt måleriet.

1987 träffade jag Janne Jönsson. Fick följa med honom till San Quentinfängelset i Kalifornien och följa
repetitioner och föreställning av "I väntan på Godot", rollsatt av fångar. Mitt offentliga uppdrag var att måla. Sålde några skisser till BBC. Blev dock inte några målningar då. Målade på beställning, porträtt och annat, för att kunna finansiera mitt uppehälle i San Fransisco.
Kan i efterhand säga att det var den intensivaste och rikaste tiden mätt i livserfarenhet som jag upplevt .

Tillbaka från San Fransisco startade jag ett konstnärskollektiv. Hade öppet galleri och konsthandel.
1991 fick jag min son och livet blev lugnare. Satte upp en teaterpjäs med flyktingbarn från det forna Jugoslavien samt svenska barn för att öka förståelsen och gemenskapen. Jobbade också med en dokumentärfilm. På grund av sjukdom lämnade min vän Arne Tolgraven, som filmen handlade om, den här världen innan filmen blev klar. Hade dock en innehållsrik tid tillsammans på resor genom Sverige, då han träffade gamla vänner inom kultur. Fortsatte också att måla beställningsjobb samt deltog på några utställningar.